"
КЗ ЛЗДО№7

Умови доступності закладу для дітей з особливими освітніми потребами

Умови доступності закладу для дітей з особливими освітніми потребами

Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в закладі дошкільної освіти – це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання дітей з ООП: не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему слід спрямовувати на задоволення потреб та інтересів кожної окремої дитини. Освітній інклюзивний простір має бути доступним для таких дітей, адже право на рівний доступ до якісної освіти за місцем проживання  – це право всіх дітей. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

Колектив Лозівського закладу дошкільної освіти № 7  створює усі належні умови для виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Так,  на виконання закону України «Про дошкільну освіту» (статті 2, 3, 9, 11, 12, 14, 19, 23, 28, 33), постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад» від 29.07.2015 №530, постанови КМУ від 10.04.2019 №530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», методичних рекомендацій «Щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» від 26.06.2019 № 1/9-409, дотримання Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у Лозівському закладі дошкільної освіти № 7 від 14.09.2018 р., з метою забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу та об’єднання зусиль дошкільного закладу, лікарської амбулаторії і батьків у створенні оптимальних умов  для навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО, у закладі утворена інклюзивна група.

Розроблена чітка система роботи з дітьми з ООП (система розробляється на кожен навчальний рік), враховуючи вік дітей. Надаються психолого – педагогічні та корекційно – розвиткові послуги дітям з ООП відповідно до індивідуальної програми розвитку та висновку інклюзивно – ресурсного центру.

Системою роботи передбачено всі необхідні заходи щодо оздоровчо-корекційної педагогічної роботи з дітьми в умовах дошкільного закладу, адаптуючи його розвивальний простір для навчання інклюзивних діток та використовуючи свій наявний кадровий потенціал.

Так, для кожної дитини з ООП створено Команди психолого-педагогічного супроводу, до яких входять:

 • постійні учасники: вихователь – методист, вихователі інклюзивної групи, асистент вихователя, практичний психолог,  логопед ( з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП),  батьки дитини з ООП;
 • залучені фахівці: старша медична сестра, музичний керівник, інструктор з фізкультури ЗДО №7.

Основні функції учасників Команди супроводу:

 

 

 

 

Вихователь – методист:

 • формування складу Команди супроводу;
 • призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;
 • організація роботи Команди супроводу;
 • контроль за виконанням висновку ІРЦ;
 • залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;
 • контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;
 • розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;
 • оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;
 • моніторинг виконання ІПР.

Практичний психолог:

 • вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;
 • просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

Вчитель  логопсд:

 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПP;
 • моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР;
 • надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації освітнього процесу, реалізації корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання, технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптацій (модифікацій);
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП.

Вихователь інклюзивної групи:

 • забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПP;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною освітнього плану;
 • участь у підготовці індивідуального освітнього плану дитини з ООП;
 • розробка  індивідуального освітнього плану ;
 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня Досягнення кінцевих цілей навчання; передбачених ІПP;
 • створення належного мікроклімату в колективі;
 • надання інформації батькам про стан засвоєння освітнього плану дитиною з ООП.

Асистент  вихователя:

 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПP;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуального освітнього плану ;
 • адаптація освітнього середовища; навчальних Матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Батьки дитини з ООП:

 • доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі );
 • прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;
 • створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

Старша медична сестра:

 • інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;
 • за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.

Отже,  в Лозівському закладі дошкільної освіти № 7  створені  належні умови для виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами,  забезпечення соціалізації, розвитку комунікативних навичок, навичок самостійності та самообслуговування.

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращі враження на нашому сайті. Продовжуючи використовувати наш сайт, ви автоматично погоджуєтеся з використанням даних технологій.Політика конфіденційності

Notifications %s New

Перейти до вмісту